Balett szótár. Tánc szakkifejezések. Balancé. Ballet. Bolero. Bourrée.

Balett szótár. Táncművészet.
Táncok és tánc szakkifejezések magyarázata.

B

BACCHANÁLIA - tobzódó táncjelenet, táncorgia. A múlt század végén minden operában nélkülözhetetlen táncbetét.

BACCHÁNSNÖK - görögül "menádok", önkívületben táncoló nők, Bacchus, illetve Dionüszosz kísérői.

BALANCÉ - "mérleg" lépés, könnyed oldalra való ugrás félig behajtott térddel és ugyanarra az oldalra fordított törzssel és fejjel.

BAL PUBLIQUE - nyilvános bál, 1715-ben a királyi bálok mintájára a párizsi Operában megrendezett táncos összejövetel, amelyen belépti díj ellenében nem udvari nemesek és gazdag polgárok is részt vehettek.

BALETT - BALLET - I. többszáz éves hagyományon alapuló európai színpadi tánctechnika. 2. táncjáték.

BALLET D'ACTION - cselekményes balett.

BALLET DIVERTISSEMENT - cselekmény nélküli szórakoztató balett, vagy táncsorozat; összefüggés nélküli, az előadók technikai és művészi képességeinek kidomborítására készült színpadi táncdarab.

BALETTOMÁN - balettkedvelő, balettbarát. Jó értelemben véve: aki nemcsak szereti a balettet, hanem ért is hozzá, tudja a történetét, ismeri technikai szabályait és esztétikáját. Rossz értelemben: aki minden balettelőadáson ott van ugyan, de nem a balett, hanem a technikai bravúrok, a táncosok és táncosnők magánélete és más, nem a balettművészetre vonatkozó, mellékes, nem művészi dolgok érdeklik.

BALETTPATKANY - a múltszázadi párizsi operai balettnövendékek, főleg kislányok csúfneve.

BALLON - az a képesség, amivel a táncos ugrás közben, a levegoben is képes a földön felvett pózt tartani, vagyis - megfelelő lendítoerő adagolása esetén - a felemelkedés csúcspontján szinte fennmaradni a levegőben és aztán lassan visszaérkezni. Ritka táncos adottság.

BAMBOCHADE - alacsonyrendű színpadi műfaj.

BASSE-DANSE - mély tánc; eközben előkelő embernek nem illett a földről teljesen felemelnie a lábát. A kora renaissance udvarok kedvelt társasági tánca, amelyet a "táncok királynojének" neveztek, mert a hölgyek ebben a táncban tudták a legtöbb kellemet kifejteni. A XV. századig mindenféle páros és páratlan ritmusú, lassúbb és gyorsabb tempójú táncot: a pivá-t, a saltarello-t és quaternarió-t is így nevezték. Arénánál 1438-ban szabályozott formát ölt, Arbeau 1582-ben már csak ezt a formát ismeri basse danse-retour-tourdion részekkel és 3-as ütembeosztással. Nem énekszóra járták, hanem hegedű, clavecin, fuvola, oboa hangjaira, ritmusban, dobkísérettel, amely a lépések alátámasztására szolgált.

BATTIROZÁS - a lábfejek, lábikrák, vagy felso lábszárak, combok összeütése.

BOLERO - spanyol, 3/4-es, szenvedélyes, lassú, nemesi párostánc, amelyet a XVIII. század végén Sebastian Cerezo, ünnepelt spanyol udvari táncmester népi lépésekből állított össze. A párok egymással szemben kezdik a táncot és végig változatlan tempóban és ritmusban erősen kopogó, rezgő, sikló lépésekkel járják el az öt figurát, miközben többször helyet cserélnek. A bolero szenvedélyes karmozdulatai az eredeti féktelen sarabande-ból kerültek ide, míg az udvari sarabande-ban elvesztették hevességüket. A bolerót gitár és baszk dob hangjaira lejtik, a táncosok saját magukat kasztanyettel kísérik. A táncot eredeti helyükre visszatérve, páros forgó után, különválva, tetszetős pózban fejezik be.

BOURRÉE - különféle 2/4-es és 3/4-es közép-franciaországi népi táncok gyűjtőneve. Egyik lépése pas de bourrée néven a balettbe is bekerült.

BRANDO - fáklyás tánc, amit a nagyböjt első vasárnapján a gyümölcsfák körül ugrálva jártak a jó termésért.

BUFFON - bohóc.

BUFFONÉRIA - bohóckodás.

A B C D

E F G

H-I-J K

L-M-N-O

P Q-R S

T U-V-W-Z

Home | DanceMelody.com in English