Balett szótár. Lábpozíciók. Menüett. Mouvements. One-step.

Balett szótár. Táncművészet.
Táncok és tánc szakkifejezések magyarázata.

L -M -N -O

LÁBPOZÍCIÓK
I. pozíció: A két lábfő teljesen kifelé fordítva egyenes vonalat képez, a két sarok összeér.
II. pozíció: Ugyanaz, mint az első, csak a két sarok egy lábfejhossznyira van egymástól.
III. pozíció: A két lábfő kifelé fordítva egymást félig fedi, úgy, hogy az egyik sarok a másik láb közepéig ér.
IV. pozíció. A két lábfő kifelé fordítva, egymással ellentétes irányban, egy lábfejnyi távolságra, paralel helyezkedik el.
V. pozíció: Ugyanaz, mint a negyedik, csak az egyik láb sarka a láb ujjaival teljesen összeér.

Balett szótár. Lábpozíciók.
I. pozíció II. pozíció III. pozíció IV. pozíció V. pozíció

MAILLOT - trikónadrág, a táncosok gyakorló nadrágja, az izmok melegítésére, fellazítására is szolgál; ezért hideg vidékeken és évszakokban vastag gyapjúból kötött trikót használnak.

MENÜETT - 3/4-es, túlfinomult, szertartásos udvari páros tánc, amely gáláns szerelmi játékot takart. Neve franciául menuet, ebből került át a magyarba a minét vagy minevét elnevezés, míg a menüett a németbol. Nevét a benne előforduló három pici (menü) lépéstol kapta, amit eredetileg a bretagnei vidám branle-ban még facipoben kopogva táncoltak. Az udvarba kerülve ez a tánc finomodott ki legjobban, ezért a "táncok királyának" és a "királyok táncának" nevezték. Egyszerre csak egy pár táncolhatta. A férfi és a nő két ellentétes irányból indulva 8, S, 2, majd Z formában, a középen találkozott, finoman, csak ujjuk hegyével egymás kezét fogva hajlongtak, bókoltak, míg a végén újra elváltak. A francia udvari menüett több mint kétszáz évig virágzott. Barokk formájában a méltóságteljes pas grave jellemezte, amely a zenei ritmus kellemes metszésével a táncnak sajátságos, kontrapunktikus hullámzást kölcsönzött. A rokokó menüettben a ringatódzó balancé lépés negédes kecsessége érvényesült, végül affektált, pipiskedő, gyorsabb tempót vett fel; emiatt a felvilágosult francia polgárság az 1789. évi forradalomkor elvetette. Ezután már csak a színpadon élt tovább.

MONSTRE SHOW - nagyszabású látványosság, több száz táncos szereplővel.

MOUVEMENTS - mozdulatok. A klasszikus balett hét fajta mozdulatot ismer: plié = guggoló, étendu = nyújtott, relévé = ágaskodó, glissé = sikló, sauté = szökkenő, élencé = lendülo, és tourné = forgó mozdulatokat. Természetesen, ezen belül számtalan mozdulat-kombináció lehetséges.

ONE-STEP - egy lépésből álló, 2/4-es, amerikai eredetu társasági tánc, amely 1920-25 között terjedt el Európában. A párok egymással szemben, egyik karjukkal egymást fogva, a másikat oldalt kinyújtva, kézfogással, lépdelve járták.

A B C D

E F G

H-I-J K

L-M-N-O

P Q-R S

T U-V-W-Z

Home | DanceMelody.com in English