Balett szótár. Walzer. Variáció. Volta. Tánc szakkifejezések.

Balett szótár. Táncművészet.
Táncok és tánc szakkifejezések magyarázata.

U-V-W-Z

WALZER - franciául valse, magyarul keringő. Változó tempójú, 3/4-es, zárt, páros szerelmi tánc. Jellemzoje a táncos pár összefogódzása és a szféraszerű kettős forgás. Egyes tudósok a növénytermesztő társadalomban a Pamír fennsíkon, mások a provencei lovagkorban keresik az eredetét. G. Desrat a francia voltából származtatja, amelyet egy XII. századi kézirat szerint 1178-ban már Párizsban táncoltak. A mai valcer-fogásnak megfelelő összefogódzás motívumát egy bacchantikus szerelmi páros tánc ábrázolásában, 1968 nyarán egy pompeji falfestményen, a Casa dei Vettii egyik termének falán találta meg e könyv szerzője. Eszerint az Arbeau által leírt provencei volta görög-római eredetű és a francia renaissance idején, a Valois-udvar-ban kelt új életre. Arbeau egyébként is gagliarda-féleségnek mondja a voltát, ez pedig tudvalevőleg római tánc (romanesca) volt. A volta név a voltiger = keringeni jelentésu francia szóból ered, tehát megegyezik a walzen német szó jelentésével. A voltában két 3/4-es ütemre csak félfordulatot, a valcerban már teljes fordulatot végeztek. A XIX. században a bécsi valcer divatja terjedt el, amelynek a tempója a báltermekben MM 80-ról 200-ra gyorsult és a szabályos valcerlépéseket sikló-lépések és szédíto keringés váltotta fel.

VARIÁCIÓ - a balettben az Adagio után következő férfi-női szóló rész. Legtöbbször nem a lassú téma zenei értelemben vett variációjára épül, hanem önálló virtuóz szólórész, amelyben a táncos egyéni képességei is megnyilatkozhatnak, csilloghatnak.

VOLTA - provencei eredetu, 3/4-es, merész, renaissance forgó tánc, amelyben a táncosok - a nők is -, magas ugrást végeztek, illetve a táncosok táncosnőjüket, vaspántos derékfűzője ala nyúlva, magasra emelték, miközben a hölgy egyik karjával táncosa nyakába kapaszkodott, másikkal ruháját lefogta. Feslett, erkölcstelen táncnak tartották, mert az ugrásnál a táncosnő lábaszára, vagy, amit még inkább kárhoztattak, a térde is gyakran kilátszott. A franciák a voltát a keringő ősének tekintik.

A B C D

E F G

H-I-J K

L-M-N-O

P Q-R S

T U-V-W-Z

Home | DanceMelody.com in English