Balett szótár. Gavotte. Gigue. Glissé. Grand Ballet.

Balett szótár. Táncművészet.
Táncok és tánc szakkifejezések magyarázata.

G

GAVOTTE - 2/4-es élénk, francia tánc. Eredetileg a délkelet-franciaországi Gap tartomány lakóinak, a gapencais-iaknak kedvelt népi branle-ja volt. E vidék lakóinak csúfneve gavot, nevét a tánc róluk kapta. A XVI. században a gavotte figurás csoporttánc volt, szerelmi pantomim-betéttel és a végén általános csókolódzással. A XVII. században csiszolt udvari páros tánc lett belőle, amelyet Lully kiszélesített rondóformában illesztett be az udvari balettekbe. Az egyetlen udvari tánc, amelyet a francia forradalom után a polgárság is megtartott. Ekkor virtuóz lépések nélkül, egyenletesen pattogó ritmusban táncolták.

GAILLARDE (olaszul: gagliarda) - Olasz neve a kelta gála = erős szóból ered; francia nevét a gai = vidám szóból kapta. Magyarul pajkos tánc-aak hívták. 6/8-os vidám ugró tánc, az ünnepélyes pavane gyors, vidám párja. A XV-XVII. században Európa szerte a legkedveltebb virtusos népi és nemesi tánc volt. Öt lépésből állott, ezért az olaszok cinque passi-nak, a franciák cinq pas-nak is nevezték. Az ötödik, pontozott hangra kellett a férfiaknak ugrásban ki-tenniök magukért. Ezért a gagliardát nemes ember is föveg nélkül táncolhatta. Itáliában lanttal kísérték. Az első nyomtatásban megjelent lanttabulatúrákban több száz gagliarda-dallam maradt ránk, amelyeket valaha szerelmes szövegekkel énekeltek. Római eredetűnek tartották, ezért Romanescá-aak is nevezték. Franciaországban, a XVI. században, vidéken a legkedveltebb tánc volt és Arbeau szerint „akinek nem telt dobosra-flótásra, énekszóra járta".

GARGOUILLADE - fontos lépések előtt vagy közben apró kis lábkörözés a levegőben ("virb-lizés").

GESZTUS - jelentőségteljes taglejtés. Természetes gesztus, amit mindenki megért; szimbolikus gesztus, aminek a jelentése jelképes vagy elhomályosűlt; konvencionális gesztus, amit csak a konvenciókat tudatosan vagy öntudatlanul kialakító közösség tagjai értenek meg. Mindhárom fajta gesztusnak nagy szerepe van a táncművészetben.

GIGUE - gyors, 3/8, 6/8 vagy 12/8-os afrikai eredetű ugró tánc, amelyet az angol hajósok terjesztettek el Európában. Eredetileg "vad", guggoló formában táncolták, amelyet az angol lendületes jig mai napig megőrzött. A XVII-XVIII. századi olasz és német giga-ban, gigue-ben a triolák első hangjait nyomják meg; ez a hangsúly a tánckezdő lépés nyomatékából került oda. Corelli, Vivaldi, Veradni, Bach, Hándel szvitjeiben is ez a hangsúlyos forma él. A francia, Feuillet-féle, 1700 táján megörökített színpadi, kifinoműlt ritmusú gigue-ekben hangsúlytalan formákkal találkozunk.

GLISSÉ - siklólépés.

GRAND BALLET - nagy balett; a régi francia balettben a záró balett-entrée neve. Ma nagylétszámú balett együttest értenek alatta.

A B C D

E F G

H-I-J K

L-M-N-O

P Q-R S

T U-V-W-Z

Home | DanceMelody.com in English