Balett szótár. Sauté. Sarabande. Spicctánc. Suite de dance. Sur le pointes.

Balett szótár. Táncművészet.
Táncok és tánc szakkifejezések magyarázata.

S

SAUTÉ - szökkenő.

SHOW - látványosság.

SALTARELLO - élénk, 3/4-es vagy 6/8-os régi itáliai népi ugró tánc. Mint az eslampie, a dobbantva lépo lovagi tánc párja, elvesztette ugró jellegét és a basse danse mellett a XVI. századi olasz renaissance udvarokban mély tánccá változott.

SALTARELLO TEDESCO VAGY QUATERNARIA - 4/4-es, német renaissance ugró tánc.

SARABANDE - délamerikai eredetű, spanyol telepesek által Spanyolországba hozott és a XVI. században egész Európában elterjesztett szenvedélyes, gyors, szerelmi tánc, amely a francia udvarban lassú, 3/4-es, ünnepélyes - de nem kevésbé szenvedélyes - tánccá változott. A korai barokk szvitekben már ez a lassú, visszafojtott, vagy emelkedett pátoszú udvari táncforrna került be.

SEGUIDILLA - a spanyol néptáncok ősi alaptípusa, amelyet minden vidéken másképpen táncolnak, más hagyományos melódiákat és strófákat (coplas-t) énekeinak hozzá, 3/8-os ütemben. Minden strófa végén jelentőségteljes szünet van; a táncosok a befejező pózban megmerevednek és csak a zenei szünet után kezdik újra a következő strófára a táncot.

SPICCTÁNC - lásd Pointe, Sur les pointes címszavaknál.

SUITE DE DANSE - táncszvit; különböző jellegu és tempójú, de közös hangulatú es stüisü táncsorozat.

SUR LES POINTES - lábujjhegyen, tulajdonképpen az összes lábujjak hegyén való táncolás. Mivel a lábujjak nem egyforma hosszúak, a táncosnő három, ketto vagy legtöbbször csak a nagy lábujja hegyén táncol. A lábujjhegytánc nem feltétele a balettnek, csak sajátsága, amely a romantikus balettben 1820 óta vált általánossá.

A B C D

E F G

H-I-J K

L-M-N-O

P Q-R S

T U-V-W-Z

Home | DanceMelody.com in English