Balett szótár. Cabriole. Coda. Croisé. Castagnette. Tánc.

Balett szótár. Táncművészet.
Táncok és tánc szakkifejezések magyarázata.

C

CABRIOLE - bakugrás, nehéz balett ugrás, a combok levegőben történő összeütésével. Eredetileg csak férfiakhoz illett.

CACHUCHA - 3/4-es, spanyol férfi vagy női szólótánc, kasztanyett kísérettel, a Moderato-tól a Presto-ig fokozódó tempógyorsulással.

CANARIO - 3/8-os, pontozott ritmusú, gyors párostánc, amelyet spanyol és olasz hajósok a Kanári-szigetekről hoztak magukkal. A XVI. századi renaissance udvarokban kedvelt társasági tánc és a táncszvitek gyors zárótánca lett.

CASTAGNETTE (KASZTANYETT) - ősrégi, tánckíséretül szolgáló, csattogó kézieszköz, amelynek korunkban különösen a spanyol néptáncban és a színpadi táncokban van jelentősége. A spanyol kasztanyettek ébenfából készülnek, külön férfi és női használatra. Az előbbi mélj. az utóbbi magas hangot ad. Spanyolországban már a XVIII. század végén külön irodalma volt. Crotalogia ó ciencia de las castanuelas címen egy Florebicio nevű pap és Triunfo de las casia-nuelas címen Alessandro Moya írta le használatának szabályait.

CHACONNE - 3/4-es, lassú guatemalai eredetű, spanyol telepesek által Európába hozott féktelen tánc, amelyért a XV. században gályarabság járt. Az olaszok ciacona-nak, a spanyolok chacona-nik hívták és az utcákon tömegesen táncolták. A spanyol, olasz és francia udvari használatban variációs táncforma alapjául szolgált. A XVI. században a francia udvarban hatásos táncbetétté, majd Lully, Rameau és foként Gíuck operáiban és balettjeiben chacanxe-finálévá szélesedett.

CHEIRONOMIA - kézjelbeszéd, amiben a kar, a kézfej és az ujjak mozgása is szerepet játszik.

CODA - a táncban virtuóz függelék, amit a balett szólók végén, vagy a pas de deux külön férfi és női variációs részei után, befejezésül együtt táncolnak.

COLLANT - testhez tapadó trikó, a modern balettek elengedhetetlen és sokszor egyetlen jelmeze.

CONTRAPPOSTO - a fej, a törzs és a végtagok ellentétes irányú helyzete vagy mozdulata.

CORPS DE BALLET - régen csak a balettkart emlegették így; ma az egész balettegyüttest jelenti a szólótáncosokkal együtt.

CROISÉ - zárt testhelyzet, amelyben egyik láb csípőtől kezdve keresztezi a másikat és legalább egyik kar befelé fordul.

CSAPASOLÁS - a néptáncokban előforduló csizma, lábszár- és egyéb testrészek munkazajokat utánzó csapkodása.

A B C D

E F G

H-I-J K

L-M-N-O

P Q-R S

T U-V-W-Z

Home | DanceMelody.com in English