Balett Coppélia. Delibes

Léo Delibes - Balett Coppélia

Coppélia - A balett leírása

l. felvonás

Lengyel városka a galíciai-lengyel határon

Rövid bevezető zene után tüzes lendületű mazurkát hallunk - vidáman enyeleg a főtéren a fiatalság.

Ez a lengyeles karakterű táncdallam rögtön megadja a színhely légkörét, hangulatát s kitűnő bevezetője a cselekménynek.
Létrával a vállán plakátragasztó jön. Hirdetményt függeszt ki, amely harangavatási ünnepségről s a vele kapcsolatos táncversenyről tájékoztat. Mindenki örül, azok is, akik most érkeznek, köztük magyar katonák, akik az Osztrák-Magyar Monarchia itteni garnizonjában szolgálnak.

Swanilda, a harangöntő mester lánya jön ki a házukból édesanyjával. Büszkén mutatja barátnőinek az új táncruhát, amelyben majd a táncversenyen szerepelni fog. Mindjárt fel is próbálja, s örömében táncra perdül. A balett híres száma, a Coppélia-keringő könnyed, fülbemászó dallama hangzik fel, erre táncol Swanilda.

Klasszikus lépésekből álló spicc-tánc ez, némi lengyeles vonás is vegyül bele.

Átmegy a téren a város polgármestere, az alázatoskodó írnok s a kényesen, affektáltan lépegető táncmester kíséretében, aki a táncverseny díjait mutatja. Ide tart Ferenc, Swanilda vőlegénye is a harangöntő mesterrel.

Most Coppélius, az emberkerülő ezermester tűnik föl. öreges, de azért fürge léptekkel halad, nagy koffert cipel. Bemegy a házába s csakhamar kinyit egy emeleti ablakot, amely mögött egy olvasó leány alakja látszik.

Swanilda örül Ferencnek. Kettősük meghitt kapcsolatukat tükrözi.

A pas de deux hosszabb táncsorozatot indít meg, amelyben részt vesz az egész fiatalság.

Három pár járja a pas de six-t. A nagy lendületű, emelésekkel teli táncra ugyanilyen hangulatú leány csoporttánc következik, majd újra a három pár táncol. Swanilda és Ferenc virtuó-zabb jellegű szólói után általános, felfokozott hangulatú tánccal zárul a jelenet.

A jókedv nem marad hatástalan a magyar katonákra sem. Mi mást táncolhatnának ők, mint csárdást.

A csárdás az őrmester vezetésével indul. Verbunkos elemeket használt fel benne a koreográfus. Az erőteljes, dobogós lépésekből álló táncrészek között van egy élénk ritmusú körtánc. A nagy karéjban, csoportosan körbenálló helybeli fiatalok magyaros motívuma tánccal kísérik a csárdás fináléját.

Tetszik a tánc a fiataloknak, marasztalnák is a katonákat, de azok nem időzhetnek tovább.

A tér kiürül, csak a legények maradnak ott. Kíváncsian pillantgatnak föl a Coppélius ablakában ülő csinos leányra, aki már jó ideje izgatja a fantáziájukat. Mindenképpen magukra akarják terelni a figyelmét, ezért virtuóz táncban produkálják magukat, de eredménytelenül. Kínos próbálkozásaikat a háttérben megjelenő Ferenc derűs gúnnyal szemléli. Erre rátámadnak a barátok: "Mutasd meg te, mit tudsz!"

Ferenc leveti kabátját, virtuóz táncba kezd, hogy felkeltse a lány érdeklődését. Az meghajol - megköszönve a táncot - s egy zsebkendőt dob le. Ferenc büszkén veszi föl s mutatja barátainak.

Igen ám, de ebben a pillanatban Swanilda lép ki házuk kapuján. Ferenchez siet, indulatosan kikapja kezéből a zsebkendőt, földhöz vágja s hátat fordítva siet vissza a házuk felé. Ferenc magyarázkodni próbál, de a lány becsapja orra előtt az ajtót. A fiú Swanilda barátnőinek igyekszik most megmagyarázni a történteket, de azok sem hallgatják meg, behúzzák az ablakot, jelezve, hogy nem kíváncsiak rá.

Ferenc most már csak azért is odamegy az ismeretlen széplány ablaka alá. De itt is hoppon marad, mert Coppélius leengedi az ablak függönyét.

Erre társai vállára kapaszkodik, hogy közelebbről láthassa az izgatóan szép jelenséget. De Coppélius résen van: seprővel vágja mellbe a tolakodót úgy, hogy az hanyatt vágódva földre pottyan, a legények pedig hanyatt-homlok menekülnek.
A színpad elnéptelenedik, nyílik a városháza kapuja, kilép a polgármester a harangöntővel és a táncmesterrel, aki a verseny díjait viszi magával. Elbúcsúznak, hazamennek.

A legénykék megint elősettenkednek s új tervet fundálnak ki a különös lány titkának felderítésére. Zajt csapnak, mire Coppélius dühösen kijön. Azonban már nem talál senkit a háza előtt. Bezárja a kaput, s a rendbontók keresésére indul.
Ferenccel az élükön nesztelenül háta mögé lopakodnak a legénykék - hirtelen zsákot húznak a fejére, megdögönyözik. Kétségbeesetten hadonászik az öreg az esernyőjével, de a legények helyett csak a dulakodás zajára odaérkező éjjeliőrt suhintja fejbe.

Coppélius kikecmereg a zsákból, a fiúk pedig sietnek elszelelni. Az öreg fenyegetőzve rohan utánuk s nem veszi észre, hogy közben elvesztette kapukulcsát.

A csendháborítás után Swanilda egyik barátnője megtalálja a kapukulcsot. Swanilda kap az alkalmon: most kikutathatják az ezermester titokzatos házát s végére járhatnak annak is, hogy kicsoda az ablakban ülő lány, aki annyira felkavarja a legények kedélyét. Barátnőivel nagy óvakodva besettenkedik Coppélius házába.

Ismét visszatérnek a fiúk. Csak nem bírnak nyugodni. Ferenc vállalkozik rá, hogy kötélen felmászik a tetőre s a kéményen keresztül kísérli meg a bejutást.

Izgatottan jön Coppélius. Fölfedezte, hogy elvesztette a kapukulcsot, azt keresi. Megdöbbenve veszi észre, hogy házának ajtaja nyitva van. Rosszat sejtve siet be.


Léon Delibes

Delibes sikerének titka

Delibes és a magyarok

Balett szövege

Balett koreográfia

Arthur Saint Léon

l. felvonás

2. felvonás

3. felvonás

Itt lehet olvasni friss híreket a balettről:


Balett
Főoldal | Kapcsolat | Vendégkönyv
English Russian