Balett Coppélia. Delibes

Léo Delibes - Balett Coppélia

Coppélia - A balett leírása

3. felvonás

Város-széle, tágas térséggel

Ott áll a térségben a harangláb, a földön az új harang, várja, hogy felavassák.

Öreg utcaseprő tisztogatja a készülő ünnepség színterét.

Jön a táncmester, szemügyre veszi a terepet, megvizsgálja az asztalra helyezett versenydíjakat, bemegy a fogadóba. A harangöntő inasok kigúnyolják a derék mester kényeskedő mozdulatait.

Érkeznek az ünnepség résztvevői: elöl a polgármester a feleségével és írnokával. Itt van már szüleivel együtt Swanilda is, valamint a táncversenyen induló fiatalság, lengyel népi viseletben, egy részük pedig balettszoknyában.

A polgármester jelt ád az ünnepség megkezdésére. Felhúzzák a harangot a haranglábra, s kezdődhet a táncvigalom. Előbb, a polgármesterrel az élükön, az öregebbek járnak el kimért mozdulatokkal egy régi táncot. Aztán a népviseletbe öltözött fiatalok mazurkát táncolnak.

Sietve jön a térre Ferenc a Coppélia-bábuval. A lányok gúnyos pillantásokkal méregetik a legényeket: hát ezért a „lányért" volt az a nagy izgalom? Egyik lány felhúzza a bábu óraszerkezetét s a gépszerű mozgásból most mindenki meggyőződhetik, hogy gép, nem pedig élő ember az a "lány", aki úgy megzavarta a város legénykéinek a szívét.

Ferenc Swanildához lép, kérleli, bocsásson meg neki a kis félrelépésért. A tány azonban duzzogva elfordul vőlegényétől, barátnőinek kérlelő szava sem lágyítja meg. Csak apjának sikerül helyreállítani a békességet a fiatalok között.

A most következő klasszikus pas de deux már a jegyespár közötti megbékélést, a visszatérő boldogságot érzékelteti. Bensőséges, lírai zenéjét Delibes ]ean de Nivelle c. operájának balettjéből vették át.

Coppelia by George Balanchine, New York City Ballet


Balettszoknyás lányok lépnek elő. Nyolc pár klasszikus keringőt táncol: az úgynevezett Óra-keringőt, amely, dallamosságával - az I. felvonás nagy keringője mellett - méltán vált népszerűvé.

Swanilda és Ferenc táncol egy-egy élénk, rövid szólót.

De hirtelen zavar támad: Coppélius viharzik be. Dühödten fenyegeti Ferencet, majd a polgármesterhez fordul, elpanaszolja, hogy mekkora sérelem esett rajta, kézzel-lábbal gesztikulálva meséli el, mi történt.
Coppélius mozgalmas pantomim-monológjához a zenét a Naila c. balettből vették.

A megvadult ezermester elégtételt követel. Ferenc pénzzel akarja kárpótolni, Coppélius azonban ellöki a kezét. A kárt a harangöntő mester téríti meg. Coppélius vállára kapja a bábut s megvetéssel leplezett örömmel távozik.

Mindnyájan derülnek a történteken, s az ünnepséget vidám hangulatú tánc fejezi be. Jókedvű, gyors galopp-zenére indul a finálé.

Szólópár nyitja a nagy csoport-táncot, amelynek tetőpontján lép be Swanilda és Ferenc variációja. Swanilda ebben a virtuóz táncban ronde de jambe fouetté-sorozatot mutat be, Ferenc pedig 90 fokos szögben nyújtott forgás-sorozattal, 32 pirouette á la seconde-dal brillírozik.

Ök a táncverseny győztesei, s a fiatalok lelkesen emelik magasba a boldog jegyespárt.


Léon Delibes

Delibes sikerének titka

Delibes és a magyarok

Balett szövege

Balett koreográfia

Arthur Saint Léon

l. felvonás

2. felvonás

3. felvonás

Itt lehet olvasni friss híreket a balettről:


Balett
Főoldal | Kapcsolat | Vendégkönyv
English Russian